STT KÝ HIỆU VĂN BẢN NGÀY ĐĂNG
TRÍCH YẾU
1

V/v mời chào giá

09/08/2023

V/v mời chào giá

2

Danh sách Công đoàn xét hỗ trọ

26/10/2021

Danh sách Công đoàn xét hỗ trợ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH BÌNH
Đơn vị quản lý: Trung tâm y tế huyện Thanh Bình.
Trụ sở: Khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 02773 833 035 - Fax: 02773 833 035. Email: ttyt.htb@dongthap.gov.vn