Văn bản  

Thông báo về việc tuyển nhân viên trung cấp điện

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 14 (từ 29/3/2021 đến 04/4/2021) và nhiệm vụ trọng tâm tuần 15 (từ 05/4/2021 đến 11/4/2021)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 13 (từ 22/3/2021 đến 28/3/2021) và nhiệm vụ trọng tâm tuần 14 (từ 29/3/2021 đến 04/4/2021)

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 11 (từ 08/3/2021 đến 14/3/2021) và nhiệm vụ trọng tâm tuần 12 (từ 15/3/2021 đến 21/3/2021)

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 10 (từ 01/3/2021 đến 07/3/2021) và nhiệm vụ trọng tâm tuần 11 (từ 08/3/2021 đến 14/3/2021)

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 09 (từ 22/02/2021 đến 28/02/2021) và nhiệm vụ trọng tâm tuần 10 (từ 01/3/2021 đến 07/3/2021)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 07 (từ 08/02/2021 đến 14/02/2021)và nhiệm vụ trọng tâm tuần 08 (từ 15/02/2021 đến 21/02/2021)

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 05 (từ 25/01/2021 đến 31/01/2021) và nhiệm vụ trọng tâm tuần 06 (từ 01/02/2021 đến 07/02/2021)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 03 (từ 11/01/2021 đến 17/01/2021) và nhiệm vụ trọng tâm tuần 04 năm 2021 (từ 18/01/2021 đến...

Về việc hướng dẫn sử dụng phần mềm giao ban y tế trong họp lệ tháng cho các Trạm Y tế

Kế hoạch hoạt động công tác xã hội của Trung tâm Y tế năm 2021

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 01 (từ 28/12/2020 đến 03/01/2021) và nhiệm vụ trọng tâm tuần 02 năm 2021 (từ 04/01/2021 đến...

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 45 (từ 02/11/2020 đến 08/11/2020) và nhiệm vụ trọng tâm tuần 46 (từ 09/11/2020 đến 15/11/2020)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 44 (từ 26/10/2020 đến 01/11/2020) và nhiệm vụ trọng tâm tuần 45 (từ 02/11/2020 đến 08/11/2020)

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 43 (từ 19/10/2020 đến 25/10/2020) và nhiệm vụ trọng tâm tuần 44 (từ 26/10/2020 đến 01/11/2020)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH BÌNH
Đơn vị quản lý: Trung tâm y tế huyện Thanh Bình.
Trụ sở: Khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 02773 833 035 - Fax: 02773 833 035. Email: ttyt.htb@dongthap.gov.vn