PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  

Quyết định số 5372/QĐ-BYT 08-01-2021      11:07
Quyết định số 5841/QĐ-BYT 08-01-2021       11:06
Quyết định số 5332/QĐ-BYT 08-01-2021      11:04
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH BÌNH
Đơn vị quản lý: Trung tâm y tế huyện Thanh Bình.
Trụ sở: Khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 02773 833 035 - Fax: 02773 833 035. Email: ttyt.htb@dongthap.gov.vn