Công tác Đấu thầu  

V/v Yêu cầu báo giá mua hóa chất ngoại... 15-12-2023       8:38
mời cung cấp dịch vụ Tư vấn lập Hồ sơ... 11-12-2023      10:55
V/v Yêu cầu báo giá mua hóa chất bảo... 23-11-2023       10:35
Thông báo về việc mời chào giá Gói... 17-11-2023      10:11
Thông báo về việc mời chào giá May... 17-11-2023       10:04
V/v yêu cầu báo giá mua hóa chất xét... 16-11-2023      11:08
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 17-10-2023       14:10
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH BÌNH
Đơn vị quản lý: Trung tâm y tế huyện Thanh Bình.
Trụ sở: Khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 02773 833 035 - Fax: 02773 833 035. Email: ttyt.htb@dongthap.gov.vn